Liên hệ

DU THUYỀN BÌNH KHANG
 

GR Time:
9am – 5pm (Mon-Fri)

Phone: 0869 878 068


Điện thoại đặt dịch vụ:  (024) 6253 2863

Email: info@dulichduthuyen.vn


 General enquiries:

 

Address:


 No. 409, Han Viet Tower
203 Minh Khai, Hanoi, Vietnam

BINH KHANG CRUISES
 

GR Time:
9am – 5pm (Mon-Fri)

Phone: 0869 878 068


Reservations:  (024) 6253 2863

Email: info@dulichduthuyen.vn


 General enquiries:

 

Address:


 No. 409, Han Viet Tower
203 Minh Khai, Hanoi

 
Copyright 2018 dulichduthuyen.vn